EUCIP

Az EUCIP – Informatikai Szakemberek Európai Minősítése – a CEPIS (Informatikai Szakmai Társaságok Európai Tanácsa) és az ECDL Alapítvány által informatikusok és IT alkalmazók számára kidolgozott képesítési és kompetenciafejlesztési keretrendszer. A CEPIS non-profit szervezet célja az informatika munkaerő-piaci, üzleti és társadalmi hatásainak azonosítása, és az informatikai szaktudás szabványosításának elősegítése. A CEPIS-ben 33 európai országból 37 tagszervezet működik együtt.
 
Az EUCIP rendszer tartalmaz egy úgynevezett „mag” (Core) és IT adminisztrátori alapképzés (ITAF) mellett további 21 szakmaspecifikus képesítést, amelyek a különböző munkaterületekhez szükséges szakmai profilokat, kompetencia-halmazt írják le. A 21 profiltól független létezik a „EUCIP IT Administrator” minősítés is, amely az IKT tevékenységek adminisztrációs területeit fedi le, az ITAF képzéssel egyetemben.
 
 
Az EUCIP Core a vállalkozások IT igényeire összpontosít, az informatikai tevékenységet igénylő munkaterületek stabil, közös alapja. Egy vállalkozásban dolgozó IT szakembertől olyan transzverzális készségeket várnak el, melyek lefedik egy vállalat széleskörű szükségleteit (PLAN - BUILD - OPERATE), valamint mély IT tudást feltételeznek (ITAF), mellyel a szakember támogatni tudja a vállalati folyamatokat. A Core tanúsítvány megszerzéséhez három, az ITAF esetében egy (amely négy szakterületet foglal magában) modulvizsgát kell sikeresen letenni, magyar vagy angol nyelven. 
 
 

Az EUCIP Core tudásterületek a következők:

A.) Tervezés tudásterület: Az információs rendszerek alkalmazása és menedzselése
A terület szükségletelemzéssel és IKT-eszközök szervezeten belüli használatával foglalkozik. Érinti a menedzsmenteljárásokat és stratégiai szemszögből tekinti át az igények meghatározását.

B.) Fejlesztés tudásterület: Az információs rendszerek fejlesztése és integrálása
Specifikációs folyamatok leírására, fejlesztésra és tesztelésra fordít figyelmet ez a tudásterület. Bemutatja információs rendszerek karbantartását és üzemeltetését, valamint fejlesztési folyamatok módszertani és technikai kérdései is szóba kerülnek.

C.) Üzemeltetés tudásterület: Az információs rendszerek működtetése és támogatása
Ez a tudásterület IKT-rendszerek telepítésérvel, felügyeletével és karbantartásával foglalkozik. Ide tartozik többek között a hardver- és szoftverelemek fogalmainak, hálózatok kezelésének, a karbantartás megrendelésének és támogatásának, valamint biztonsági kérdéseknek megvitatása.

 

A három Core tudásterület részletesebb leírása:

A. Tervezés tudásterület (Plan Area)Tervezés
A vállalkozás informatikai rendszerének kialakításában az informatikusnak cégvezetőkkel, gazdasági szakemberekkel kell együttműködnie. Ahhoz, hogy a tervezés és igényfelmérés során azonos nyelvet beszéljenek, az informatikusnak tisztában kell lennie a vállalkozás működésének és működtetésének alapjaival, ismernie kell a vállalkozás munkafolyamatait. Emellett át kell látnia a menedzsment feladatait is, hiszen az informatikai fejlesztések egyik fő célja a menedzsment támogatása. A központi kérdés az, hogy mi az informatikai rendszer szerepe a vállalkozásokban? Lehet sikeres egy mai vállalkozás korszerű IT-infrastruktúra nélkül? A kérdések megválaszolásához nem elegendő az informatikához érteni. Tisztában kell lenni a vállalkozás üzletmenetének alapfogalmaival, a szervezeti felépítéssel, milyen feladatai vannak a menedzsmentnek, mit tartalmaz egy üzleti terv, milyennek kell lenni egy szerződésnek, stb. A sikeres modulvizsgára készülőnek tisztában kell lennie azzal, hogy az informatika most csak eszköz; a cél olyan informatikai infrastruktúra kiépítése, amely bizonyíthatóan üzleti hasznot hoz a válllalkozásnak.

A Tervezés terület tematikája ide kattintva letölthető pdf-ként.

B. Fejlesztés tudásterület (Build Area)Fejlesztés
A rendszerfejlesztés modul fókuszában is a vállalkozások állnak. A tudásterület elsősorban a fejlesztési munka szakmai alapjaival (rendszertervezési életciklus, trendek, követelményspecifikáció, adatbázis-tervezés, stb.) foglalkozik. Bemutatja, hogy milyen problémák merülhetnek fel a vállalkozásban a kivitelezés során vagy milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor dönteni kell, hogy a cég számára az egyedi szoftverfejlesztés a piacon kapható kész szoftverek közötti választás előnyösebb. A modul tartalmazza a szoftverfejlesztés alapfogalmait, például a vizsgázónak ismernie kell a különböző programozási módszertanokat és a közöttük levő különbséget. A tudásterület fontos része a karbantartás is, mert annak később felmerülő költségvonzataival már a fejlesztések megkezdésekor célszerű kalkulálni.

A Fejlesztés terület tematikája ide kattintva letölthető pdf-ként.

C. Üzemeltetés tudásterület (Operate Area)Üzemeltetés
A tudásterület középpontjában éppúgy a vállalkozás érdekei állnak, mint az előző két modulnál. A folyamatos, megbízható üzemeltetés és működés a vállalkozások informatikai rendszerének kulcskérdése, ide értve az adatvédelem, információbiztonság területét és a hálózatok menedzselését, karbantartását is. Amellett, hogy a modul átfogja az információs rendszerek üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges alapismereteket (számítógépes architektúrák, operációs rendszerek, hálózati és VOIP-szolgáltatások, protokollok, vezeték nélküli hálózatok, stb.), a cél itt is az, hogy az IT maximálisan támogassa a vállalkozás ügyfélközpontú működését.

Az Üzemeltetés terület tematikája ide kattintva letölthető pdf-ként.