IT Coach

Bekapcsolódás a hazai vizsgáztatásba

Az iTSudy Oktatóközpont, mint az EUCIP-rendszer adaptálója és hazai koordinátora partnerintézmények bevonásával kívánja bővíteni a jelenlegi vizsgapontok körét. Amennyiben az Ön intézményét érdekli a vizsgáztatásba történő bekapcsolódás lehetősége, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az elérhetőségeink valamelyikén. Az érdeklődő intézmények leendő vizsgáztatóinak a Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerben A/8495/2016 számon nyilvántartott „IT Coach – diákok felkészítése európai szinten elismert informatikai szakmai bizonyítvány megszerzésére” című 30 órás, hazai online képzést kell teljesíteni. Ezzel 30 kreditet érvényesíthetnek a hét évente kötelezően megszerzendő 120 kreditből. Minden vizsgapontnak rendelkeznie kell legalább kettő IT Coach képzést elvégzett személlyel.

A továbbképzési program adatai

A továbbképzési program megnevezése

IT Coach – diákok felkészítése európai szinten elismert informatikai szakmai bizonyítvány megszerzésére

A továbbképzés célja

A képzésben résztvevők ismerkedjenek meg az Európai Unió e‑készségek (e‑Skills) stratégiájához és az informatikai szakképzéshez kapcsolódó európai kezdeményezésekkel, a hazai eredményekkel, valamint az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által kidolgozott e‑Kompetencia keretrendszerrel (e‑CF). Ismerjék meg az európai szinten elismert informatikai szakmai bizonyítványok megszerzésének feltételeit, vizsgakövetelményeit.

A képzés befejeztével a megszerzett ismeretek birtokában a levizsgázott tanárok legyenek képesek felkészíteni diákjaikat a CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) és az ECDL Alapítvány által informatikusok és IT alkalmazók számára kidolgozott képesítési és kompetenciafejlesztési keretrendszer magjának (EUCIP Core) számító 3 modul – Tervezés, Fejlesztés és Üzemeltetés tudásterületek – szakmai követelményrendszere alapján kidolgozott magyar vagy angol nyelvű modulvizsgáira.

A továbbképzés indokoltsága

Az Európai Unió által elindított „Új készségek és munkahelyek” program (e-Skills) kutatása új elvárást fogalmaz meg az informatikai szakképzéssel szemben. Eszerint egyre inkább olyan szakemberekre van szükség, akik az informatikai szaktudáson kívül úgynevezett „transzverzális” készségekkel is rendelkeznek. Az „e‑üzleti készség” (e‑Business Skills”) feltételezi, hogy az informatikai szakember számára nem idegenek a vállalkozás belső gazdasági, menedzselési és külső marketingfolyamatai, így képes a vállalkozás üzleti céljaihoz illeszkedő informatikai infrastruktúra megtervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében hatékonyabb szerepet vállalni.

A képzés tematikai egységei

  1. Európai Uniós oktatási ajánlások (EQF, ECVET, EQAVET) és a kapcsolódó hazai fejlesztések
  2. Az informatikai szakmák európai kompetencia keretrendszerei (e-CF, EUCIP)
  3. Az EUCIP kompetenciarendszer, az EUCIP informatikai szakmai tanúsítványok megszerzéséhez szükséges követelmények, tematikák, a tematikák illesztése a informatikai szakmacsoporthoz tartozó OKJ szakmai és vizsga követelményekhez
  4. Vizsgarendszer, modulvizsgák, felkészítő tananyagok, gyakorló vizsgatesztek

A továbbképzés időtartama és formája

30 kontaktórának megfelelő, heti 6‑7 óra időráfordítással 4‑6 hét alatt elvégezhető képzés. A képzés teljes egészében távoktatásos formában zajlik, kötelező személyes megjelenést nem kíván.

A tanúsítvány kiadásának feltétele

Az óraszám legalább 80%-án való részvétel (az e‑learning keretrendszer használati statisztikája által bizonyítottan), valamint a képzés befejező időpontjáig teljesítendő 3 db feleletválasztós tesztsor (EUCIP Core modulvizsgák) egyenként legalább 80%‑os megoldása.

A továbbképzés célcsoportja

Középfokú oktatásban, elsősorban szakképzésben dolgozó pedagógusok (nem kizárólag informatika-tanárok, hiszen a Tervezés modulban közgazdaságtan szakos tanárok, az angol nyelvű vizsgára való felkészítésben angol szakos nyelvtanárok is részt vehetnek).

A jelentkezés feltételei

Egyetemi és/vagy főiskolai végzettség, pedagógus szakképzettség. A képzési forma miatt a jelentkezőnek rendelkeznie kell számítógéppel és internet-eléréssel, rendelkezzen egy működő e‑mail címmel, legyenek meg az alapfokú számítástechnikai ismeretei - azaz kellő jártassággal rendelkezzen az informatika világában.